Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2013, datë 28.03.2013 “Për të huajt”.

Nr. Dekretit 8081
Tiranë, më 02.04.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            BUJAR NISHANI