Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 108/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2012 “Për ratifikimin e Konventës së OKB-së “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara””.
Nr. Dekretit 7842
Tiranë, më 3.12.2012

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI