Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 107/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 107/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 
Shpalljen e ligjit nr. 107/2015, “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”.
Nr. Dekretit 9279
Tiranë, më 15.10.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI