Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 

Shpalljen e ligjit nr. 106/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Europës për asistencën teknike për projektin “Punime infrastrukturore komunale në zonën e Alpeve Shqiptare” (asistencë teknike në kuadër të investimeve në Ballkanin Perëndimor)”.

Nr. Dekretit 9278
Tiranë, më 15.10.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI