Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 106/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 106/2012 “Për ratifikimin e instrumentit të angazhimit të Republikës së Shqipërisë në shtesën e burimeve të Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), plotësimi i gjashtëmbëdhjetë”.
Nr. Dekretit 7823
Tiranë, më 19.11.2012

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI