Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr.105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”.
Nr. Dekretit 9839
Tiranë, më 09.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI