Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 
Shpalljen e ligjit nr. 105/2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10416, datë 7.4.2011, “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9277
Tiranë, më 15.10.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI