Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”.
Nr. Dekretit 8680
Tiranë, më 15.08.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI