Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 105/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 105/2012 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në ndryshimet e neneve të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN)”.
Nr. Dekretit 7822
Tiranë, më 19.11.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI