Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 104/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 104/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 104/2016 “Për ratifikimin e ndryshimit nr.3 të kontratës financiare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane të Investimeve, për terminalin e trageteve të Portit të Durrësit”.

Nr. Dekretit 9784
Tiranë, më 31.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI