Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 104/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 104/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 104/2012 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje””.
Nr. Dekretit 7821
Tiranë, më 19.11.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI