Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 103/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 103/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 103/2015 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën MLC të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për punën detare”, 2006”.
Nr. Dekretit 9273
Tiranë, më 12.10.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI