Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 103/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 103/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 103/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në Hidrocentralin e Komanit”.

Nr. Dekretit 8074
Tiranë, më 29.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI