Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 103/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 103/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 103/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për krijimin e kuadrit për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionet e menaxhimit të krizave të Bashkimit Europian”.

Nr. Dekretit 7820
Tiranë, më 19.11.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI