Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 102/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 102/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”.
Nr. Dekretit 9272
Tiranë, më 12.10.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI