Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 102/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 102/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 102/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, financimit dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Shoqatës Rajonale për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta në Korçë (KRWM) dhe KFW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Shqipërinë Juglindore””.

Nr. Dekretit 8073
Tiranë, më 29.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI