Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 10/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 10/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10/2015, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 112/2013, “Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 8992
Tiranë, më 06.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI