Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr.100/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr.100/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr.100/2016 “Për miratimin e Buxhetit faktik të Shtetit për vitin 2015”.
Nr. Dekretit 9780
Tiranë, më 31.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI