Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 100/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 100/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 100/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 3 të kontratës financiare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane të Investimeve (BEI) për financimin e projektit të rrugës Levan – Vlorë”.

Nr. Dekretit 7812
Tiranë, më 8.11.2012

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI