Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Edmond Panariti nga detyra e ministrit të Punëve të Jashtme

Presidenti Nishani dekreton shkarkimin e zotit Edmond Panariti nga detyra e ministrit të Punëve të Jashtme

D E K R E T
PËR
        SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Edmond Panariti, ministër i Punëve të Jashtme, shkarkohet nga detyra.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 Nr. Dekretit  8084   
Tiranë, më 3  Prill 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     BUJAR NISHANI