Presidenti Nishani dekreton shfuqizimin e dekretit nr. 9293, datë 26.10.2015, “Për daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj”.

Presidenti Nishani dekreton shfuqizimin e dekretit nr. 9293, datë 26.10.2015, “Për daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj”.

D E K R E T

PËR SHFUQIZIM DEKRETI

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Neni 1

Shfuqizimin e dekretit nr. 9293, datë 26.10.2015, “Për daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj”.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10586
Tiranë, më 17.07.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI