Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të Kundëradmiral Kristaq Gerveni, Përfaqësues Ushtarak në Përfaqësinë e Përhershme të Republikës së Shqipërisë në Shtabin e NATO-s në Bruksel

Presidenti Nishani dekreton lirimin nga detyra të Kundëradmiral Kristaq Gerveni, Përfaqësues Ushtarak në Përfaqësinë e Përhershme të Republikës së Shqipërisë në Shtabin e NATO-s në Bruksel

D E K R E T

PËR

LIRIMI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të pikës 8 të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit dhe të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Kundëradmiral Kristaq Gerveni, lirohet nga detyra e Përfaqësuesit Ushtarak në Përfaqësinë e Përhershme të Republikës së Shqipërisë në Shtabin e NATO-s në Bruksel, Belgjikë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit   8538
Tiranë, më 09.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                   
                                                                                                     BUJAR NISHANI