Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Ermonela Felaj, ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Ermonela Felaj, ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Ermonela Felaj, emërohet ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8698
Tiranë, më 27.08.2014 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                   BUJAR NISHANI