Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Drejtësisë, z. Petrit Vasili

Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Drejtësisë, z. Petrit Vasili

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Petrit Vasili emërohet ministër i Drejtësisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9996
Tiranë, më 31.01.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI