Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Drejtësisë, z. Gazment Bardhi

Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Drejtësisë, z. Gazment Bardhi

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Gazment Bardhi, emërohet Ministër i Drejtësisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10366
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI