Presidenti Nishani dekreton daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj

Presidenti Nishani dekreton daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj

D E K R E T

PËR

DALJE NË REZERVË

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, të nenit 9 të ligjit nr.64/2014, “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Drejtimit e të Komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe të nenit 25 pika “d” të ligjit nr. 59/2014, “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj, të dalë në rezervë.
Nr. i dekretit 9293
Tiranë, më 26.10.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI