Presidenti Meta vlerëson znj. Ebtisam Nasser Ibrahim Al-Houti me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”

Presidenti Meta vlerëson znj. Ebtisam Nasser Ibrahim Al-Houti me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson znj. Ebtisam Nasser Ibrahim Al-Houti me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson znj. Ebtisam Nasser Ibrahim Al-Houti me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”