Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” kompozitorët e shquar Enver Shëngjergji dhe Zef Çoba

Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” kompozitorët e shquar Enver Shëngjergji dhe Zef Çoba
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” kompozitorët e shquar Enver Shëngjergji dhe Zef Çoba
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” kompozitorët e shquar Enver Shëngjergji dhe Zef Çoba
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” kompozitorët e shquar Enver Shëngjergji dhe Zef Çoba