Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar

Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” ish-futbollistë “KF Tirana” me kontribute të shquara në Ekipin Kombëtar