Presidenti Meta vlerëson themeluesin e Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë, z. Sabri Skënderi, me Dekoratën “Nënë Tereza”

Presidenti Meta vlerëson themeluesin e Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë, z. Sabri Skënderi, me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson themeluesin e Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë, z. Sabri Skënderi, me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson themeluesin e Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë, z. Sabri Skënderi, me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson themeluesin e Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë, z. Sabri Skënderi, me Dekoratën “Nënë Tereza”