Presidenti Meta vlerëson Organizatën Shqiptare të Dhuruesve të Gjakut dhe doktorin nga Kosova, z. Halit Gërbeshi me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”

Presidenti Meta vlerëson Organizatën Shqiptare të Dhuruesve të Gjakut dhe doktorin nga Kosova, z. Halit Gërbeshi me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson Organizatën Shqiptare të Dhuruesve të Gjakut dhe doktorin nga Kosova, z. Halit Gërbeshi me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson Organizatën Shqiptare të Dhuruesve të Gjakut dhe doktorin nga Kosova, z. Halit Gërbeshi me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson Organizatën Shqiptare të Dhuruesve të Gjakut dhe doktorin nga Kosova, z. Halit Gërbeshi me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”