Presidenti Meta vlerëson kompozitorin dhe muzikantin e shquar shqiptar Çesk Zadeja me Dekoratën “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta vlerëson kompozitorin dhe muzikantin e shquar shqiptar Çesk Zadeja me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson kompozitorin dhe muzikantin e shquar shqiptar Çesk Zadeja me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson kompozitorin dhe muzikantin e shquar shqiptar Çesk Zadeja me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson kompozitorin dhe muzikantin e shquar shqiptar Çesk Zadeja me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson kompozitorin dhe muzikantin e shquar shqiptar Çesk Zadeja me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson kompozitorin dhe muzikantin e shquar shqiptar Çesk Zadeja me Dekoratën “Nderi i Kombit”