Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”

Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”
Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”
Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”
Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”
Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”
Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”
Presidenti Meta vlerëson Eparkun e Horës së Arbëreshëvet (Piana Degli Albanesi), Imzot Giorgio Demetrio Gallaro me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”