Presidenti Meta vlerëson atdhetarin humanist, z. Skënder Përpepaj me Dekoratën e lartë “Nënë Tereza”

Presidenti Meta vlerëson atdhetarin humanist, z. Skënder Përpepaj me Dekoratën e lartë “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson atdhetarin humanist, z. Skënder Përpepaj me Dekoratën e lartë “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson atdhetarin humanist, z. Skënder Përpepaj me Dekoratën e lartë “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson atdhetarin humanist, z. Skënder Përpepaj me Dekoratën e lartë “Nënë Tereza”