Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës

Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Presidenti Meta, vizitë në Drashovicë me rastin e 100-vjetorit të Luftës së Vlorës