Presidenti Meta në ceremoninë e prezantimit të studimit “Toleranca fetare në Shqipëri”

Presidenti Meta në ceremoninë e prezantimit të studimit “Toleranca fetare në Shqipëri”
Presidenti Meta në ceremoninë e prezantimit të studimit “Toleranca fetare në Shqipëri”