Presidenti Meta në Bashkinë Shkodër, me “Aleancën për Dhurimin e Gjakut”

Presidenti Meta në Bashkinë Shkodër, me “Aleancën për Dhurimin e Gjakut”
Presidenti Meta në Bashkinë Shkodër, me “Aleancën për Dhurimin e Gjakut”
Presidenti Meta në Bashkinë Shkodër, me “Aleancën për Dhurimin e Gjakut”
Presidenti Meta në Bashkinë Shkodër, me “Aleancën për Dhurimin e Gjakut”