Presidenti Meta merr pjesë në Festën e Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër

Presidenti Meta merr pjesë në Festën e Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër
Presidenti Meta merr pjesë në Festën e Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër
Presidenti Meta merr pjesë në Festën e Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër