Presidenti Meta merr pjesë dhe përshëndet Mëngjesin e Lutjes të Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare

Presidenti Meta merr pjesë dhe përshëndet Mëngjesin e Lutjes të Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare
Presidenti Meta merr pjesë dhe përshëndet Mëngjesin e Lutjes të Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare
Presidenti Meta merr pjesë dhe përshëndet Mëngjesin e Lutjes të Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare
Presidenti Meta merr pjesë dhe përshëndet Mëngjesin e Lutjes të Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare