Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 99/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 99/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 Shpalljen e ligjit nr. 99/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes dypalëshe ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, për programin e zhvillimit rajonal në Shqipëri (faza 4, 2019-2023)”.


Nr. Dekretit 11576
Tiranë, më 03.08.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META