Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 70/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 70/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

  

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

  

Shpalljen e ligjit nr. 70/2018 “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017”.

 

Nr. Dekretit 10938

Tiranë, më 09.11.2018

 

 

                                       PRESIDENTI I REPUBLIKËS

 

                                      ILIR META