Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 7/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 7/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 7/2022 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për regjistrimin e biznesit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 13470
Tiranë, më 11.02.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META