Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 8/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 8/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 8/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 110/2018 “Për noterinë””.

 

Nr. Dekretit 13471
Tiranë, më 11.02.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META