Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 100/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 100/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 100/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 11577
Tiranë, më 03.08.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META