Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 76/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 76/2019

 

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 76/2019 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Komisionin Ndërkombëtar për Eksplorimin Shkencor në Detin Mesdhe”.

Nr. Dekretit 11353
Tiranë, më 14.11.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META