Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 97/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 97/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 97/2017 “Për miratimin e Buxhetit faktik të Shtetit për vitin 2016”.
Nr. Dekretit 10646
Tiranë, më 15.11.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META