Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 95/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 95/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 95/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Suedisë për programin “Forcimi i policimit në komunitet në Shqipëri” (2017-2020)”.

Nr. Dekretit 10629
Tiranë, më 09.10.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META