Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 95/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 95/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 95/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi për infrastrukturën komunale V””.

Nr. Dekretit 11406
Tiranë, më 30.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META