Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 94/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 94/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 94/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të efiçencës energjetike, faza II””.

Nr. Dekretit 10628
Tiranë, më 09.10.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META