Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 94/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 94/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 94/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim teknik 2018, për projektin “Menaxhimi i modernizuar i mbetjeve dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit (DKTI)””.

Nr. Dekretit 11405
Tiranë, më 30.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META